પ્રમાણપત્ર

અમારું પ્રમાણપત્ર

અમે 2019 ના રોજ ISO સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર પાસ કર્યું છે.

અમે MIC ગોલ્ડન મેમ્બર છીએ.

જો ગ્રાહકોની જરૂરિયાત હોય તો અમે SGS વગેરે જેવી વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓમાં અમારા ઉત્પાદનોનું પરીક્ષણ કરી શકીએ છીએ.

ISO પ્રમાણપત્ર
MIC MIC સભ્ય પ્રમાણપત્ર
SGS ટેસ્ટ રિપોર્ટ (1)
SGS ટેસ્ટ રિપોર્ટ (1)
SGS ટેસ્ટ રિપોર્ટ (2)

જોડાવા

ગિવ અસ એ શાઉટ
જો તમારી પાસે 3D / 2D ડ્રોઇંગ ફાઇલ અમારા સંદર્ભ માટે પ્રદાન કરી શકે છે, તો કૃપા કરીને તેને સીધા ઇમેઇલ દ્વારા મોકલો.
ઇમેઇલ અપડેટ્સ મેળવો

તમારો સંદેશ અમને મોકલો: